info@softwarovyservis.cz+420 222 360 240

Ceník vývojářských prací

Ceny vývojářských prací

Ceny stanuvujeme na dotaz. Využijte slevu 65% na sdílený kód!

Co je sdílený kód

Sdílený kód může být jak sdílená knihovna (dll,so,dylib), tak celá aplikace. Podstatné je, že jste ochotni ji sdílet s ostatními, třeba i s konkurencí. Ke sdílenému kódu máte k dispozici zdrojové texty, dokumentaci, unit testy a pomoc na telefonu. Nicméně, tento kód nesmíte za žádných okolností šířit bez našeho vědomí. Použití je tak možné pouze v jednom projektu, nebo ve všech projektech Vaší společnosti. Z podstaty věci není vhodné sdílet know how, nebo aplikační logiku Vaší aplikace. Kód za Vás nasdílíme my sami. Výměnou za to Vám nabízíme vývoj za zlomek Vašich reálných nákladů. Pokud máte sdílení pro jeden projekt, můžete licenci prodat s celým Vaším projektem. V případě sdíleného kódu pro všechny projekty ve společnosti musí nový nabyvatel znovu uhradit náklady na vývoj, stejné jako u jednoprojektové varianty.

Podmínky využití tarifu Sdílený kód

  • Výhradně v jazyce C++ – projekty v jazycích PHP a jiných nemůžeme sdílet
  • Dokončený projekt – projekty které nejsou dokončené ze strany zadavatele nemůžeme sdílet
  • Projekt je vyvíjen celý zde – není tedy možné sdílet nějaké úpravy nebo opravy stávajících projektů
  • Nebude použito knihoven třetích stran – není tedy možné sdílet nějaké dílo využívající knihovny, které nejsou vyvíjeny u nás

Co je dedikovaný kód

Dedikovaný kód je stavěn na míru Vaším potřebám a z principu není nikdy sdílen. Zákazník tak musí uhradit celé náklady na jeho vývoj. Dedikovaný kód často doprovází vývoj kódu sdíleného. I u tohoto kódu je samozřejmostí, že máte k dispozici zdrojové texty, dokumentaci, unit testy a pomoc na telefonu.

Co je MD

MD(man day) je jedna pracovní jednotka, pracovní den. Náš pracovní den má 5 hodin. Jsme schopni nabídnout i nasazení až na běžný MD o 8 hodinách, nicméně nasazení na více jak 5 hodin denně Vám nezaručujeme.

Nejsme plátci DPH.


Sdílený kód
O vývoji software v softwarovém servisu